Corporate Sustainability Responsibility (CSR)          

Courant arbejder med CSR efter retningslinjerne i EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive – forkortet CSRD.

Vi udvider beregninger og beskrivelser løbende – se detaljerne på de tre undersider ved at klikke på overskriften herunder.

 

Miljøforhold

Oplysninger om miljøforhold:

 •  Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Sociale forhold                                                                                                   

Oplysninger om sociale forhold:

 • Lige muligheder for alle
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder

Governance (kommer senere)                             

Oplysninger om god selskabsledelse:

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici