Hjælp til CIO's

ISO 27001

Vi hjælper jer til at blive ISO 27001 certificeret – uden anmærkninger og til lave omkostninger.

Læs mere

Scrum med test first mindset™

Få meget mere ud af Scrum ved at teste inden du udvikler.

Læs mere

FNs verdensmål - så det batter for jer og verden

Courant kan føre jer gennem processen, hvad enten I blot ønsker at få mere ud af det I gør nu, eller hvis I vil certificeres.

Læs mere

Headhunting / Executive Search

Hos Courant er vi specialister i at finde den helt rette leder til din virksomhed, og med ISOMORFI får du tillige et check af hvordan virksomhed og kandidat passer sammen inden du ansætter.

Læs mere

Microimplementering™

”Big is not always beautiful” når det kommer til at sikre varige effekter fra implementering

Læs mere

Eksempler på virksomheder som vi har arbejdet sammen med

CIO-rollen anno 2019 – stadig aktuelt i 2021

Som altid hviler CIO-mandatet på, at der er en stabil it-drift i virksomheden (license to operate) dette blev fra en paneldebat med de nominerede til Årets CIO suppleret med følgende tre hovedopgaver for den moderne CIO (du kan se flere detaljer her):

1. CIO’en skal sikre en stabil drift – så bliver der mere overskud til innovation og udvikling.

2. CIO’en skal være bindeleddet mellem it og forretning.

3. CIO’en skal være lederen, der sætter det rette hold og går forrest.

Ovenstående relativ ukonkrete hovedopgaver kan eksempelvis udmønte sig i nedenstående helt konkrete udfordringer som Courant kan hjælpe med.

 

Vi er for dårlige til at samarbejde på tværs

Gør I der svære for jer selv? spænder I ben for hinanden? Er det svært at tiltrække og fastholde medarbejdere?

Vi er for langsomme til at opfylde kundernes nye ønsker

Placerer forretningen for meget uden for IT? er I ikke tæt nok på forretningen?

Vi er for dårlige til at få vores processer til at virke

Er der for mange anmærkninger fra revisionen? Er I kun compliant på papir? Hvad med ISO27001?

Vi skal levere flere gevinster fra IT

Er der krav om more for less? er gevinster tydelige for IT og forretningen?

Vi hjælper dig til succes som leder

Kontakt en ekspert

Vi er ikke bare konsulenter – vi er eksperter

(+20 års ledelseserfaring og 8 års forskning)

”Jeg vil gerne sige jer tak for et ualmindeligt godt og ikke mindst lærerigt samarbejde. Det har været en fornøjelse at have et samarbejde, som kunne udvikle mig. Noget jeg har savnet hos de chefer jeg har haft på …….”

CIO (nu ansat som CEO) – 2016

”Gartner forudser rent faktisk, at CIO’en bliver ligeså ansvarlig for at skabe den rette omstillingsparate og proaktive kultur som HR-chefen, når vi når til 2021″

Forskning og forskningsbaserede værktøjer

Vi har i mere end 8 år forsket i effektiv IT-ledelse. Læs mere om vores seneste udgivelser her.

“One size does not fit all” så på samme måde som lægen undersøger patienten grundigt inden udskrivning af behandling/medicin, gennemfører Courant en effektiv analyse og diagnose inden vi anbefaler de rigtige ”action strategies” for at opnå forbedringer.

Vi kan derfor på forhånd ikke sige hvordan løsningen skal være for vi kender ikke nok til problemet, men det er vi qua vores erfaring og metode meget hurtige til at identificere, og vi benytter undervejs den teori og de værktøjer, der passer bedst til formålet og organisationens kultur.

Vi har en række forskningsbaserede værktøjer som er kommercielt til rådighed direkte for vore kunder.

OCAI - kulturanalyse

OCAI er den mest anerkendte og udbredte metode til måling af organisationskultur og giver dig et hurtigt og kommunikérbart billede af din organisationskultur.

Passer kandidaten til jeres kultur?

Vores kultur og kandidat ISOMORFI er udviklet til målrettet at vise fit mellem individer og organisationer.

Implementeringsdetektor®

Er du allerede godt i gang med forandringer, og vil sikre dig at planlagte forandringer bliver virkelighed? så kan du anvende Implementeringsdetektor®.