Effektiv implementering

Vores speciale er at gøre det komplekse simpelt og få det til at virke i praksis på en måde så det bliver forankret dybt i organisationen og kulturen, så forandringen bliver varig og du/I selv kan fortsætte succesen mod High Performance.

læs mere

Bruce Lee ledelse

Hvad kan du lære fra Bruce Lee om ledelse? – en hel del

Læs mere

Microimplementering™

”Big is not always beautiful” når det kommer til at sikre varige effekter fra implementering

Læs mere

ISO 27001 og GDPR

Vi hjælper jer til at blive ISO 27001 compliant – og eventuelt certificeret. Kan også bringe jer i mål med GDPR.

Læs mere

Transformation af IT

Kravene til IT forandres hastigt. Du kender målet med IT’s transformation, og du ved hvor du vil hen. Vi ved hvordan du kommer i mål, og hvordan du får de nye processer og hele organisationen til at virke.

Læs mere

Headhunting / Executive Search

Hos Courant er vi specialister i at finde den helt rette leder til din virksomhed. Det er en proces, der kræver viden, indsigt og et godt netværk. Og det har vi!

Læs mere

Eksempler på virksomheder som vi har arbejdet sammen med

Hvilken udfordring er mest aktuel for dig?

Vi er for dårlige til at samarbejde på tværs

Gør I der svære for jer selv? spænder I ben for hinanden?

Vi er for langsomme til at opfylde kundernes nye ønsker

Placerer forretningen for meget uden for IT? er I ikke tæt nok på forretningen?

Vi er for dårlige til at få vores interne processer til at virke

Er der for mange anmærkninger fra revisionen? Er I kun compliant på papir?

Vi skal levere flere gevinster fra IT

Er der krav om more for less? er gevinster tydelige for IT og forretningen?

Vi hjælper dig til succes som leder

Kontakt en ekspert

Vi er ikke bare konsulenter – vi er eksperter

(+20 års ledelseserfaring og 8 års forskning)

”Jeg vil gerne sige jer tak for et ualmindeligt godt og ikke mindst lærerigt samarbejde. Det har været en fornøjelse at have et samarbejde, som kunne udvikle mig. Noget jeg har savnet hos de chefer jeg har haft på …….”

CIO (nu ansat som CEO) – 2016

Forskning og forskningsbaserede værktøjer

Vi har i mere end 8 år forsket i effektiv IT-ledelse. Læs mere om vores seneste udgivelser her.

“One size does not fit all” så på samme måde som lægen undersøger patienten grundigt inden udskrivning af behandling/medicin, gennemfører Courant en effektiv analyse og diagnose inden vi anbefaler de rigtige ”action strategies” for at opnå forbedringer.

Vi kan derfor på forhånd ikke sige hvordan løsningen skal være for vi kender ikke nok til problemet, men det er vi qua vores erfaring og metode meget hurtige til at identificere, og vi benytter undervejs den teori og de værktøjer, der passer bedst til formålet og organisationens kultur.

Vi har en række forskningsbaserede værktøjer som er kommercielt til rådighed direkte for vore kunder.

OCAI - kulturanalyse

OCAI er den mest anerkendte og udbredte metode til måling af organisationskultur og giver dig et hurtigt og kommunikérbart billede af din organisationskultur.

AdfærdsIndikator™

Læs mere om vores AdfærdsIndikator™ giver en indikation af din personlighedstype og din foretrukne adfærd i forskellige situationer.

Implementeringsdetektor®

Er du allerede godt i gang med forandringer, og vil sikre dig at planlagte forandringer bliver virkelighed? så kan du anvende Implementeringsdetektor®.