Cyber Security Services (cybersikkerhedstjenester) - Courant

Cyber Security Services (Cybersikkerhedstjenester) – også for SMV’er

Som CIO eller CISO er det afgørende at forstå betydningen af cybersikkerhedstjenester og penetrationstests. I en verden, hvor digital transformation og online tilstedeværelse er uundgåelige, bliver risikoen for cyberangreb og sikkerhedsbrud mere fremtrædende. Her spiller cybersikkerhedstjenester og penetrationstests en vital rolle.

Cybersikkerhedstjenester giver os de nødvendige værktøjer og ekspertise til proaktivt at identificere og imødegå trusler. Det er ikke længere nok blot at reagere på sikkerhedsproblemer efter de opstår. Vi skal forudse og forhindre dem. Dette kræver en kontinuerlig opdatering og forbedring af vores sikkerhedssystemer og protokoller.

Penetrationstests, eller pentests, er en essentiel del af denne proces. Ved at simulere cyberangreb på vores systemer, kan vi identificere og rette sårbarheder, før de udnyttes af ondsindede aktører. Dette er ikke kun en øvelse i teknologi, men også en i strategisk tænkning og planlægning.

De færreste organisationer – og ingen SMV’er – har resourcer til selv at etablere et effektivt Security Operations Center (SOC) som er operativt 24/7/365. Det kan tage år at etablere og de årlige driftsomkostninger er i millionklassen.  Med Courant Cyber Secerity Services kan du skyde genvej til bedre sikkerhed ved at få

 • Uafhængig sikkerhedsvurdering: Uden et SOC mangler din organisation muligvis kontinuerlig overvågning og analyse af dens netværkssikkerhed. Penetrationstests giver en uafhængig vurdering af din sikkerhedsstilling og identificerer sårbarheder, som ellers kunne forblive ubemærkede.
 • Fokuseret ekspertise: Penetrationstestere bringer specialiseret ekspertise og opdateret kendskab til de nyeste trusler og udnyttelsesteknikker. Denne ekspertise er gavnlig, især hvis dit interne IT-team måske ikke har samme niveau af specialiseret viden inden for cybersikkerhed.
 • Omkostningseffektiv sikkerhedsforbedring: For organisationer uden et SOC kan regelmæssige pentests være en mere omkostningseffektiv måde at forbedre sikkerheden på. De giver afgørende indsigt i sikkerhedssvagheder uden de løbende omkostninger ved et fuldtids SOC.
 • Compliance: Mange regulativer og branchestandarder kræver regelmæssige sikkerhedsvurderinger, inklusive pentests, uanset om en organisation har et SOC. Dette er en del af at demonstrere behørig omhu i beskyttelsen af følsomme data.
 • Strategisk sikkerhedsplanlægning: De indsigter, der opnås fra penetrationstests, kan informere din bredere sikkerhedsstrategi. De kan hjælpe med at prioritere sikkerheds-investeringer, såsom at identificere, hvor man skal allokere ressourcer for maksimal effekt.
 • Tredjepartsverifikation: At have en ekstern part til at teste din netværkssikkerhed kan give et mere objektivt syn på dit sikkerhedsniveau, hvilket er værdifuldt for interessenter og kunder.

Selv om sikkerhedsrapporter kan virke uoverskuelige, og måske indeholder mange “røde” punkter, så skal du ikke give op – løs det i den rækkefølge du har kompetence/kapacitet. Glæden ved at gøre røde pukter gule/grønne er ikke at fornægte, og der er næsten 8 gange større risiko for sikkerhedsbrud hvis du er rød (F) end hvis du er grøn (A).

Courant tilbyder 2 forskellige tilgange. Een gennem vores partnerskab med SecurityScorecard.com som leveres ud af USA, eller Courants white label service som leveres ud af Rumænien. Begge leverancer foregår på engelsk.

Med SecurityScorecard får du abonnementet på en Enterprise Cyber Risk Management 24/7 og overblik over jeres digital footprint.

SecurityScorecard identificerer hvor det er vigtigst at sætte ind lige nu ved at kigge på dit set-up gennem en hackers linse. De kan også overvåge sikkerheden hos dine leverandører og samarbejdspartnere, hvilket kan være vigtigt da undersøgelser tyder på at 3 af 4 sikkerhedsbrud i organisationen forårsages af 3. parts løsninger. Desuden hjælper deres eksperter med at dæmpe fremtidig cyber risk ved at gøre det mere gennemskueligt for jer.

Data kan via API sendes ind i eksisterende applikationer (90+ out-of-the-box integrationer tilgængelige – bl.a. ServiceNow).

SecurityScorecard er en globale leder inden for cybersikkerhedsvurderinger og har mere en 12 millllioner kunder og afslører mere end 100 milliader sårbarheder om ugen. SecurityScorecard blev ratet højest i Forrester Wave™: Cybersecurity Risk Ratings Platforms, Q2 2024.

Afregnes fra 82.000 dkk pr. år (eksl. moms).

Med Courant white label services får du en enkeltstående test og rapport eksempelvis Internal Network Security Audit, Web Application Penetration Testing eller Phishing Simulation.

Leverancen består af følgende og tager typisk 3 konsulentdage:

 • Scoping & tekniske afklaring inklusiv prissætning.
 • Ledelses- og teknisk rapport med beskrivelse af sårbarhederne.
 • Skræddersyede anbefalinger og Best Practice for alle identificerede sårbarheder og den overordnede sikkerhedsposition.
 • Rapport der kan deles med tredjeparter.
 • Et offentligt “TRUSTED system”-certifikat, der beviser, at sikkerheden blev vurderet.
 • Gentestning af de udbedrede sårbarheder efter en aftalt periode.
 • Teknisk support til at afhjælpe sårbarheder.

Afregnes fra 13.500 dkk pr. forløb (eksl. moms). Afhængig af scope for testen.

Ring til Morten på +45 2054 3002 for en dialog – eller brug formularen så kontakter vi til dig.