CISO apprentice uddannelse - Courant

CISO apprentice uddannelse

Der er en udtalt mangel på kvalificerende medarbejdere med viden om Cyber- og IT-sikkerhed også i Danmark.

Derfor har vi ikke råd til at dygtige, men nyuddannede/uerfarende medarbejdere ikke føler sig trygge ved at kaste sig over sikkerhedsområdet, og vælger det – og din virksomhed – fra.

IT er “kommet op af kælderen” og har nu en mere divers medarbejdersammensætning med fokus på mental sundhed. Derfor er der krav om, at CIO og CISO skal score højt på engagement, trivsel, fastholdelse samt kompetenceudvikling og -muligheder i de årlige evalueringer.

What to do?

Det er ikke ligetil fordi:

 • Dine fagspecialister er fokuseret på deres område og er modvillige til at være “barnepige”
 • Effekten af eksterne kurser og uddannelser er i bedste fald tvivlsom, fordi det som man lærer er svært at omsætte til praksis i en travl hverdag, hvor alle har nok at gøre med sine egne (drifts)opgaver.
 • Der er ikke meget hjælp at hente i HR da deres viden om it-sikkerhed typisk er utilstrækkelig.

 

CISO apprentice-program

Med Courant CISO apprentice-programmet kan du øge din succes som leder og forbedre succesraten for nyuddannede og uerfarne IT-sikkerhedsfolk i din organisation, da dine medarbejdere får en business buddy, der kan støtte dem og:

 • Hjælpe med hvordan standarder og krav skal tolkes og implemeteres så det bliver ubøvlet og ustresset, men stadig compliant.
 • Give indsigt i, hvordan andre i organisationen vil anvende nye processer og værktøjer, uden at det kompromitterer deres faglighed og daglige opgaver.
 • Forøge forståelsen af, hvordan personlighedstræk og virksomhedskultur kan anvendes til at fremme implementeringen, i stedet for at modarbejde den.
 • Udforske de grundlæggende og avancerede principper inden for projektledelse for at opnå et bedre overblik og prioritere initiativer effektivt.
 • Forbedre forståelsen af, hvordan man opnår succes i jobbet i forhold til kolleger, chefer og balance med privatlivet.

Et Courant CISO apprentice forløb består af følgende fire elementer som er individuelle fra person til person og fra semester til semester:

Scoping møde: hvad der skal fokuseres på og arbejdes med i semesteret (2 timer pr. semester).

Sidemandsoplæring: online eller på stedet, leveret af en førende senior ekspert inden for IT-sikkerhed, compliance, implementering, samt arbejdspsykologi og -kultur (10 timer per semester).

Løbende udviklingssamtaler: mellem apprentice, faglig ansvarlig og personaleansvarlig, hvor Courant deler tips og tricks til at øge såvel tilfredshed som effektivitet (2 timer per semester).

En postkasse hos Courant: hvor apprenticen kan stille op til 20 spørgsmål pr. semester.

Har du brug for et CISO apprentice forløb så ring på 2054 3002 eller indtast mail eller telefonnr. og vi kontakter dig snarest.

   

  Et uddannelsesforløb over flere semestre

  At mestre CISO-domænet tager tid, og man skal have en del erfaring. Det er ikke noget, der opnås over natten.

  Det kræver et sted mellem 6 og 10 semestre at uddanne sig til en CISO craftsman. Et semester løber fra januar til og med juni og fra juli til og med december.

  Uddannelsen foregår primært i arbejdstiden, men der kan forekomme hjemmearbejde for at opnå endnu bedre resultater.

  Hvert semester afregnes med 20.000 dkk (eksl. moms). Fakturering sker ved semesters start i september eller februar.

  Yderligere rådgivning efter behov kan tilkøbes eksempelvis som Compliance rådgivning på abonnement.

  SKATTEFRADRAG?

  Virksomheder kan fratrække udgifter til kurser og uddannelse, hvis de er strengt erhvervsmæssige og fagligt relevante.

  Medarbejdere betaler ikke skat af uddannelse betalt af arbejdsgiveren, medmindre uddannelsen udelukkende tjener et privat formål.

  Det anbefales at konsultere jeres HR- eller finansafdeling for at få klarhed over reglerne.