ISO 27001 certificering  – uden anmærkninger

Vi hjælper jer sikkert på vej mod ISO 27001 certificering så det hurtigt giver god effekt for jeres IT-og informations-sikkerhed. Med baggrund i vores lange erfaring inden for området, vinkler vi også jeres arbejde med ISO 27001, så den giver jer meget stor generel værdi, fordi den gør jer i stand til hurtigt og effektivt at identificere nye vigtige og værdifulde tiltag inden for mange forskellige områder og ikke mindst få dem implementeret, så det virker.

Selve standarden er kun på 40 sider, men det er både komplekst og kompliceret at gøre indholdet til en værdiskabende del af dagligdagen. Derfor er der mange, der drukner organisationen med talløse værktøjer og beskrivelser som ingen forstår eller bruger, men det Courant gør er, at vi holder det jordnært, så brugerne forstår og ser værdien i at følge det aftalte, samtidig forankrer vi det i ledelsen, så det løbende bliver prioriteret og forbedret.

Husk det er dit LEDELSESSYSTEM for informationssikkerhed du får certificeret – ikke tekniske løsninger.

Her er et par highlights fra Courants opskrift til succesfuld implementering af ISO 27001:

  • Vi starter med at etablere en mekanisme til at vurdere risici og værdien for jer. Risikoanalysen, samt en vurdering af risiko vs. Konsekvens giver jer overblik, så organisationen kan løse issues fra den ende hvor det er vigtigst og giver mest værdi for jer her og nu, og således undgå unødig bureaukrati eller at anskaffe et eventuelt værktøj/system inden der er overblik over det faktiske behov.
  • Inspireret af ISO 27001 Appendix A – Statement of Applicability (SoA), som er det dokument der linker risk assessment til hvordan du vil implementere din informationssikkerhed, hjælper Courant herefter ledelsen med at få konkrete elementer implementeret i organisationen, og med at følge op på at de virker som forventet ved at bygge en “ISO 27001 detektor”.
  • I en GAP-analyse (pre-audit) udført sammen med det akkrediterede certificeringsorgan tjekker vi, at I er klar til at få de skrappe drenge og piger fra Bureau Veritas eller DNV GL til at kigge implementeringen efter i alle hjørner, og ultimativt udstede et certifikat.
  • Endeligt – og dette er meget vigtigt – hjælper Courant med at etablere de nødvendige og tilstrækkelige management review tiltag som sikrer at revisionen/audit tilfredsstilles fremover fordi implementeringsarbejdet hele tiden skal overvåges og forbedres, så det giver jer den ønskede værdi.
  • Da cirka 70% af sikkerhedsbrud skyldes forkert menneskelig adfærd, arbejder vi løbende med kommunikation og awareness, men i endnu højere grad adfærd og kultur for at sikre, at implementeringen passer til den organisation og de mennesker der skal anvende det i dagligdagen.

Det er billigere end du tror. Vi bruger 20-30 timer om måneden sammen med jer, og så er I i mål på 6 til 12 måneder.

Husk hvis du af forskellige årsager ikke ønsker at blive certificeret, men bare have bedre informationssikkerhed (nye krav til cybersikkerhed i Staten i januar 2020) får du stadig glæden af processer der virker, og kan bringe jer mange værdier i dagligdagen.

Courant har bl.a. hjulpet med ISO 27001 certificering af Det Danske Tvillingregister som er et af verdens ældste tvillingregistre og rummer oplysninger (særlige følsomme persondata) om tvillinger født i Danmark gennem mere end 140 år.

SDU har netop overstået en ISO 27001 certificering af et udvalgt systemlandskab uden afvigelser. I den forbindelse har det været udslagsgivende med god rådgivning og her har Courants konsulent, Allan Salling, spillet en meget vigtig rolle.

Tim Kirketerp

Infrastrukturchef, Syddansk Universitet

Ring på 2054 3002 eller indtast mail eller telefonnr. og vi kontakter dig snarest.

Jeg vil gerne have en gab-analyse der afdækker hvor lang vej vi har til et certificerbart ISO 27001 system
Jeg vil gerne bygge GDPR - ISO 27701 - ovenpå