bedre leder

Bliv en bedre leder

Herunder er samlet udvalgte tilbud til dig som går op i at blive en bedre leder. Ikke bedre til teknik, men til mennesker, organisationer (kultur), resultater og formidling så du effektivt kan lede opad, nedad og til siden.

Ring til Morten på 2054 3002 hvis du vil vide mere om hvordan Courant kan hjælpe dig til endnu mere succes som (IT)leder.

Bruce Lee ledelse

 

Bruce Lee er kendt af de fleste, og af mange betegnet som superhuman fordi hans præstationer var extraordinære.

Hvad har Bruce Lee med ledelse at gøre?

Ledelse kræver næsten overmenneskelige egenskaber for at lykkes godt, og selv om verdenen var en ganske anden for 40-50 år siden, kan Bruce Lee inspirere mange ledere i dag.

Hvad var det han gjorde så godt, at han aldrig tabte en kamp – endsige blev ramt af en modstander?

Træning, træning, træning naturligvis, men også i høj grad tilpasning og løbende justering til udviklingen (jo der var også udvikling dengang) for hele tiden at lære af, og være et skridt foran sine modstander.

Hans egen opskrift på succes var:

“Absorb what is useful, Discard what is not, Add what is uniquely your own”

På samme måde kan ledere i dag øge deres succesrate ved at droppe tanken om, at de til evig tid ved alt, har alle værktøjer, og at ”one size fits all”

Succes som leder handler om at navigere mellem elementer fra den virkelige verden, den ideelle verden, dagligdagens forstyrrelser og kerneopgaven med at holde balance mellem drift, udvikling og tilfredse medarbejdere og kunder, og sammensætte disse så der leveres ekstraordinære resultater, selv under ordinære eller svære betingelser – superhuman – Bruce Lee ledelse.

Vil du gerne blive en Bruce Lee leder? så kan vi hjælpe dig.

Ring på 20543002 så har du allerede taget det første skridt – OSU

Courant Just in size™

Krav om dokumenteret gevinst-realisering fra de forandringsinitiativer der gennemføres er stadig voksende og et uundgåelig punkt på enhver CIO’s agenda.

Det er 71 procent af alle store forandringsinitiativer, der overskrider budgettet, og faktisk går hver tredje store forandringsinitiativ omkring 50 procent over budget. Det viser McKinseys globale undersøgelser.

En stor undersøgelse af CRM-implementeringer i danske virksomheder konkluderede, at danske virksomheder taber mere end 1 milliard DKK. om året på forfejlede CRM-implementering. De store problemer – dem, der gør rigtig ondt på virksomheden – opstår med udgangspunkt i de organisatoriske og medarbejdermæssige udfordringer.

Så hvilken vej skal jeg, som CIO, vælge for at sikre gevinster ved forandringsprojekter?

 1. Skal jeg bruge, hvad der findes af Best Practice og blive endnu bedre til at følge dem?  – vi kalder det “Purpose to fit”
 2. Skal jeg finde min egen vej med de elementer, der passer bedst til min situation? – vi kalder det “Fit to Purpose”

Det handler naturligvis om at komme sikkert i mål og levere de forretningsmæssige benefits, men det er først og fremmest et spørgsmål om ”one size does fit all – or not” og ”if not”, hvilke elementer der fra Best Practice så vil give mig succes i min situation og virksomhed, og hvad der skal suppleres med (eksempelvis fra Scrum)?

Courant har som eneste konsulentvirksomhed et dybt og dokumenteret indblik i begge sider, så vi med indsigt, erfaring og troværdighed kan finde den bedste vej til realiserede benefits.

Courant forsker aktivt i metoder og modeller til, hvordan du som CIO kan blive (endnu) mere succesfuld med at levere benefits fra forandringer.

Såfremt du ikke mener at one size fit all tilbyder vi Courant Just in size™

Fordelene ved Courant Just in size™ er, at ledelsen kommer nemmere til målet, og ud af den klassiske metode ”forstoppelse” og straks leverer benefits af forandringer.

Formålet med Courant Just in size™ er, at sikre ledelsen konkrete benefits ud af de forandringer der gennemføres, uden at det skal passer ind i bestemte governance-strukturer. Løsningen bliver ”fit for purpose” fremfor ”purpose to fit”

Med udgangspunkt i kundens situation (bl.a. organisationskultur) sammensættes et forløb hvor Courant udvælger de elementer som passer netop til virksomheden i relation til at opnå benefits.  Fokus er på Ibrugtagning og Forankring i organisationen, da klart den største værdiskabelse sker der.

“One size does not fit all” og for at få succes må man tilpasse til den kontekst man er i, og arbejde med organisationskulturen og undgå at arbejde imod den. Noget skal ind og noget skal ud.

High Performance Workshop

High-performance bliver ofte koblet sammen med høj smertetærskel og ekstrem personlig ydeevne, men forskning viser at high performance i IT er noget helt andet. High-performance i IT handler om at finde, sammensætte og udnytte det rigtige team, og at den måde der eksempelvis samarbejdes og kommunikeres på, har stor indflydelse på jobtilfredshed og dermed produktivitet.

Courant hjælper IT ledelsen med at få rammerne omkring high performance lagt, og give alle ledere en fælles opfattelse af – og konkret tiltag til – at blive en high performance organisation.

Courants High Performance workshop består af følgende:

 • Nødvendige teori og tilgang. En bladning af forandringsledelsesteori, implementeringsteori og noget om organisationer, mennesker og high performance. Hvordan kan eksempelvis kendskab til adfærd og organisationskultur udnyttes til at gennemføre forandringer og samtidigt fastholde/forøge medarbejdertilfredsheden.
 • Hvad kendetegner high performance teams og leverancer I vores organisation?
 • Hvordan kan forskellige teams udnytte hinandens styrker for en samlet bedre performance?
 • Hvilke succeshistorier vil de enkelte afdelinger / teams kunne bidrage med
 • Hvilke konkrete forandringer skal iværksættes for at mål og succeshistorier kan realiseres?

En high performance workshop afvikles over 3 timer med deltagelse af IT ledelsen.

Som option efter workshoppen tilbyder Courant løbende implementeringsopfølgning og sparring med de enkelte ledere samt opfølgning på at I når de ønskede high performance mål og de ønskede succeshistorier.

En High Performance workshop koster 15.000 DKK (eksl. moms).

Lederudvikling

God ledelse er nøglen til succes. De mest succesrige virksomheder er dem, der har ledere, der formår at tiltrække og udvikle de mest motiverede og kompetente medarbejdere. Courant tilbyder professionel IT-lederudvikling til din virksomhed. Vi kombinerer de bedste sider af vores erfaring indenfor IT-ledelse med vores erfaring inden for lederudvikling, Executive Mentoring og Headhunting.

Vi designer altid ledelsesudvikling med afsæt i jeres forretningsudfordringer. Derfor kan vi tilbyde skræddersyede udviklingsforløb til IT-ledere eller IT-ledergrupper.

For at få succes som IT-leder eller ledergruppe handler det om at kombinere vidensopbygning med effektiv individuel sparring. Du vil derfor få tilknyttet en erfaren Executive Mentor.

Vores koncept er fleksibelt og tilpasses dine konkrete behov. IT-lederudvikling kan altid kombineres med andre af Courants ydelser, så du sikres såvel teknologiske, procesmæssige og varige ledelsesmæssige forbedringer.

Courant masteruddannelse

Courant tilbyder en uddannelser på masterniveau, så du kan få dokumentation på dine evner som udøvende e-leader.

Der er tale om deltidsstudium som løber over 24 mdr. med en blanding af teori og praktisk anvendelse (baseret på aktionsforskning), samt – og det adskiller os fra de fleste andre – dokumenterede resultater opnået i egen organisation.

Adgangskriterier er minumum 5 års praktisk erfaring med ledelse (linje eller projekt), og en ledelsesposition der gør det muligt at bruge egen virksomhed som case.

Få effektivt styr på, hvordan dit lederskab sikrer dig succes. Vores masteruddannelse tager udgangspunkt i forskningen og din situation og præcise behov, derfor bliver du i stand til at omsætte din nye viden til resultater i praksis, i løbet af forløbet, du kommer bl.a. omkring:

 • Effektiv implementering af best practice, hvorfor dur ”one size” ikke til alle.
 • Effektiv governance, en nøgle til succes.
 • People – hvordan får jeg medarbejderne med.
 • Kultur, den vanskelige faktor, som kun de bedste behersker, lær hvordan du bliver blandt dem.

Prisen for et forløb over 24 mdr. er 298.000 kr.