ITIL Change Management der virker!

Mange danske virksomheder har brugt ressourcer og lang tid på at få ITIL Change Management til at virke, men i for mange tilfælde uden de store resultater – der er stadig for meget bøvl med ændringer.

Via vores forskning og erfaring hjælper vi jer i mål, så de investeringer I måtte have brugt indtil videre ikke går tabt. Vores tilgang bygger på små adfærdsændringer i dagligdagen fremfor store nye projekter og investeringer.

Vi fokuserer på at få nødvendige ændringer ind på rygraden af jeres ansatte, så I kan høste gevinsterne. Eksempelvis i form af bedre gennemtænkte ændringer på jeres infrastruktur, færre afledte fejl og bedre kommunikation omkring ændringer.

Vi hjælper dig med at få ITIL Change Management til at virke ……….

Indtast mail eller telefonnr. og en ekspert kontakter dig snarest.

  Kan du genkende situationen når nogen har pillet i dit IT setup?

  Se her hvorfor Courant kalder sig eksperter når det handler om Change Management

   

  Der er tre trin (KLAR, PARAT, START OG KOM I MÅL)
  som kan erhverves samlet eller hver for sig.

  1. KLAR (analyse og diagnose)

  Formålet er at identificere de(t) reelle problemer som ledelse og medarbejdere er enige om er de vigtigste årsager til manglende performance og kundetilfredshed, samt i enighed finde løsninger på problemerne som kan implementeres umiddelbart med de tilgængelige ressourcer og give synlige gevinster.
  Metoden er kvantitative interview med ledere og medarbejdere samt en workshop (3 timer) med ledere og medarbejdere, faciliteret af Courant. Med afsæt i interviews kommer vi på workshoppen med indspark omkring samarbejde, personlig adfærd, organisationskultur, eksempler på hvad vi har set andre steder og vores viden fra forskningen omkring hvad der skal til for at få sådanne processer til at virke i praksis.
  Output er en række ”glimt fra hverdagen”, som i anonymiseret form illustrerer hvor det er, at ”skoen klemmer”, samt efter workshoppen en prioriteret liste over konkrete tiltag som giver de ønskede resultater og synlige gevinster.

  2. PARAT (operationalisering af udvalgte tiltag og klargøring til implementering)

  Formålet er at sikre, at de udvalgte tiltag gøres klar til implementering, med baggrund i vores viden fra forskningen om, hvad der kræves for, at et tiltag kan implementeres effektivt og give de ønskede resultater. Metoden er, at vi sammen med en lille arbejdsgruppe operationaliserer de tiltag, der ønskes implementeret. De enkelte tiltag kommer herved dels til at passe til kontekst, dels fokuseres medarbejdere og ledere på hvordan de bidrager med de ønskede resultater.
  Oftest handler det om at bruge viden om ’hvad de bedste gør lige lidt bedre’, kombineret med nogle små justering i de daglige rutiner hos de ressourcer, der allerede findes i organisationen. Output er typisk en procesbeskrivelse, et lille proces element eller andre beskrivelser af et operationaliseret tiltag, så det herefter kan implementeres effektivt og institutionaliseres.

  3. START OG KOM I MÅL (implementering og institutionalisering for at sikre gevinsterne)

  Formålet er effektiv implementering og institutionalisering af udvalgte tiltag via en løbende ”on the job træning” af ledere og medarbejdere, så de holder fast og kommer i mål med deres opgaver og på simpel vis skaber de ønskede resultater.
  Metoden er, at vi samles i mindre grupper et par timer med 2-4 ugers mellemrum for at gennemgå proceselementer og følge op på konkrete opgaver for hver enkelt medarbejder, samt at tilføre organisationen den viden som er nødvendig for dette.
  Ved siden af kører der typisk en lille styregruppe, der styrer den samlede indsats. Output er hele tiden flere tiltag/proceselementer som anvendes i organisationen, og som sidder så fast, at de bliver en vane, hvorved det kun kræver et minimum af ledelsesopfølgning, for at få de ønskede gevinster nu og fremadrettet.