Effektiv Implementering

Nøglesuccesfaktorer for ledelsen er at:

 • Forandringer hurtigt bliver en vane (kommer ind på rygraden af organisationen) og giver løbende benefit.
 • Forandringstiltag hurtigt bliver forankret i organisationen uden at det kræver intensiv løbende ledelsesovervågning.

Hvordan man få nye processer helt ind på rygraden af organisationen, det være sig intern processer i IT eller forretningsprocesser ud mod kunder/brugere?Det er et område som mange interesserer sig for ud fra en erkendelse af at det er et område, hvor der er en del at hente, og hvor forventningerne desværre ofte overgår realiteterne i initiativerne.

Det er nemlig ikke en hel simpel opgave, fordi der er mange parametre som påvirker om en forandring eller Best Practices nu også bliver en succes i lige netop en bestemt virksomhed, i en bestemt situation, bestemte omgivelser, organisationskultur m.m.

I Courant har vi specialiseret os i at gøre IT ledere succesfulde. Vi har mange års praktisk erfaring og det er et område, som vi også forsker aktivt i mht. hvordan man får IT, processer og mennesker til at spille sammen så man kan høste benefits af forandringen – og fortsætter med det i mange år fremover.

The Courant way for sustainable organizational change™ (frit efter Roger, Zmud m.fl.)

Ring på 2054 3002 eller indtast mail eller telefonnr. og vi kontakter dig snarest.

Microimplementering™

”Big is not always beautiful” når det kommer til at sikre varige effekter fra implementering.

Læs mere om Microimplementering™ og principperne bag.

ISO 27001 og GDPR

Vi hjælper jer på vej mod ISO 27001 compliance og en evt. efterfølgende certificering, samt med at opfylde kravene i GDPR.

Vores metode og tilgang sikre, at I både får styr på governance, risk management og compliance, samt de bløde områder som adfærd og kultur så I får en sikker, operationel og holdbar implementering.

I følge ITEK (Dansk Industris branchefællesskab for IT-virksomheder) kan 70 procent af virksomhedernes IT-sikkerhedsproblemer henføres til medarbejdere, der downloader programmer fra Internettet, åbner inficerede filer, glemmer at opdatere virusbeskyttelsesprogrammer, eller bevæger sig ind på tvivlsomme Internetsider, der kan være skjulested for hackere.

Effektive processer i små IT organisationer

Selv små IT organisationer med 5-15 FTE (og dem er der mange af i Danmark) er underlagt mange og strenge krav om compliances fra revisorer, myndigheder, kunder, samarbejdspartner eller andre – og der bliver bare flere og flere fremover, så det er en vigtig ledelsesopgave at få processer til at virke effektivt.

Af eksempler på udfordrende krav kan nævnes:

 • Velfungerende Change/Problem/Incident proces.
 • ISO 27001 (informationssikkerhed).
 • Beskyttelse af personoplysninger (GDPR).
 • Et hav af branchestandarder (NIS direktivet, NIST 800-171 standarden m.m.).

Der er selvsagt mange konsulenter som stiller deres hjælp til rådighed, og der er god hjælp at hente i IT-systemer med standardprocesser, analyseværktøjer, automatisering m.m., men selv om systemerne hele tiden bliver bedre og kan utroligt meget out-of-the-box, er det kun i sjældne tilfælde nok.

Flere virksomheder har også glæde af (nyuddannede) bachelorer eller kandidater, der med ny viden, gå på mod og hurtige fingere, kan få omsat ovennævnte til skabeloner og regneark med de nødvendige handlinger og tiltag.
Vi kan desværre konstatere, at et kig under overfladen viser en ringe grad af implementering i praksis, så hverken konsulenter, IT-værktøjer og/eller skabeloner er tilsyneladende tilstrækkeligt for en effektiv implementering.

Hvordan får man så succes med proces implementering? Det er der naturligvis ikke et entydigt svar på, bl.a. fordi den enkelte leders betingelser for succes er forskellige, men generelt er effekten ved at få processerne til at virke med ”det vi allerede har (investeret i)” voldsomt undervurderet. Via vores lange erfaring, og vores forskning i hvad de bedste gør, har vi specialiseret os i at få det til at virke i praksis for vores kunder. Oftest handler det om at bruge denne viden om ’hvad de bedste gør lige lidt bedre’, kombineret med nogle små justering i de daglige rutiner hos de ressourcer, der allerede findes i organisation, der skal ikke meget til at få en ret stor effekt, hvis det gribes rigtigt an.

At lykkes med netop dette er Courants særlige kendetegn (og den erfarende CIO vil vide at dette ikke er simpelt). Med en typisk indsats 10-15 konsulenttimer pr. måned bringer vi vores kunders procesoverholdelse op på et niveau, hvor anmærkninger forsvinder og gevinster realiseres.

Standarder, best practice og effektiv IT Governance

Hvordan sikrer IT-afdelingen tilfredse kunder, samtidig med at der efterspørges stadig flere og mere komplicerede IT-løsninger?

En lang lække standarder og best practice (eks. ISO 20000, ISO 27001, ITIL) kan være en del af løsningen og vi har længe vidst, at

”effective IT governance is the single most important predictor of the value an organization generates from IT”

Desværre ser vi mange steder, at det er vanskeligt at få det til at virke effektivt, så det giver de ønskede gevinster for forretningen.

Mange, selv dygtige og erfarne organisationer, er kørt sur eller bruger unødigt mange ressourcer på implementeringen. Der er måske allerede indkøbt dyre IT-værktøjer og medarbejderne er certificeret, men resultaterne lader vente på sig.

Hos Courant er vi specialister i at implementere standarder, best practice og IT Governance, så det virker. Vi forsker aktivt i, hvad de bedste gør bedre end andre, når det kommer til effektiv implementering. Senest er vores ph.d. om ITIL implementering blevet færdig.

Vi tilbyder vores kunder indblik i vores forskningsviden og erfaring, hvilket ofte er det lille skridt, der skal til for at få tingene helt på plads, og ind på rygraden af organisationen.

Vi servicerer kunder inden for alle brancher og uanset kompleksiteten af dine udfordringer, kan vi lave en skræddersyet løsning specielt til jer. Vores mål er at give maksimalt udbytte af jeres implementering, så resultaterne kommer og I kan koncentrere jer om at servicere forretningen.

ITIL procesimplementering der virker

ITIL procesimplementering der virker  er noget vi leverer til kunder, der savner kundefokus og gevinster fra procesarbejdet, hvor organisationen ofte falder i ”according to my ITIL procedures you are now a happy costumer” fælden, og drukner i bureaukrati med manglende resultater til følge.

Der er tre trin (KLAR, PARAT, START OG KOM I MÅL) som kan erhverves samlet eller hver for sig.


1. KLAR (analyse og diagnose)

Formålet er at identificere de(t) reelle problemer som ledelse og medarbejdere er enige om er de vigtigste årsager til manglende performance og kundetilfredshed, samt i enighed finde løsninger på problemerne som kan implementeres umiddelbart med de tilgængelige ressourcer og give synlige gevinster.Metoden er kvantitative interview med ledere og medarbejdere samt en workshop (3 timer) med ledere og medarbejdere faciliteret af Courant. Med afsæt i interview kommer vi på workshoppen med indspark omkring samarbejde, personlig adfærd, organisationskultur, eksempler på hvad vi har set andre steder og vores viden fra forskningen omkring, hvad der skal til for at få sådanne processer til at virke i praksis.Output er en række ”glimt fra hverdagen” som i anonymiseret form illustrerer hvor det er at ”skoen klemmer”, samt efter workshoppen en prioriteret liste over konkrete tiltag som kan giver de ønskede resultater og synlige gevinster.

2. PARAT (operationalisering af udvalgte tiltag og klargøring til implementering)

Formålet er at sikre, at de udvalgte tiltag gøres klar til implementering, med baggrund i vores viden fra forskningen om, hvad der kræves for at et tiltag kan implementeres effektivt og give de ønskede resultater.Metoden er, at vi sammen med en lille arbejdsgruppe operationaliserer de tiltag, der ønskes implementeret. De enkelte tiltag kommer herved dels til at passe til kontekst, dels fokuseres medarbejder og ledere på hvordan de bidrager med de ønskede resultater. Oftest handler det om at bruge viden om ’hvad de bedste gør lige lidt bedre’, kombineret med nogle små justering i de daglige rutiner hos de ressourcer, der allerede findes i organisationen.Output er typisk en procesbeskrivelse, et lille proces element eller andre beskrivelser af et operationaliseret tiltag, så det herefter kan implementeres effektivt og institutionaliseres.

3. START OG KOM I MÅL (implementering og institutionalisering for at sikre gevinsterne)

Formålet er effektiv implementering og institutionalisering af udvalgte tiltag via en løbende ”on the job træning” af ledere og medarbejdere, så de holder fast og kommer i mål med deres opgaver og på simpel vis skaber de ønskede resultater.Metoden er, at vi samles et i mindre grupper et par timer med 2-4 ugers mellemrum for at gennemgå proceselementer og følge op på konkrete opgaver for hver enkelt medarbejder, samt at tilføre organisationen den viden som er nødvendig for dette. Ved siden af kører der typisk en lille styregruppe, der styrer den samlede indsats.Output er hele tiden flere tiltag/proceselementer som anvendes i organisationen, og som sidder så fast de bliver en vane, hvorved det kun kræver et minimum af ledelsesopfølgning at få de ønskede gevinster nu og fremadrettet.

Courant medlemskab – implementering & rutinisering™

Du køber måske allerede i dag teknologi-relateret medlemskaber som sikre dig indsigt i den teknologiske udvikling, men vil tillige sikre dig, at du får implementeret teknologien effektivt i hele organisationen så benefits realiseres – igen og igen.

Courant tilbyder forskningsbaseret og uafhængig ledelsesrådgivning om rutinisering1) af IT initiativer.

 • Courant leverer den rutiniserings-relaterede indsigt der er nødvendig for vores kunder kan gennemføre de rigtige tiltag, hver dag.
 • Uovertruffen ekspertise fra implementeringsforskning og forskning i executive governance og kulturforandringer.
 • Evidens-baseret viden som ikke er tilgængelig andre steder.
 • Solide praktiske erfaring som danner grundlag for effektiv implementering og eksekvering.
 • Courant kan være forskellen mellem succes og fiasko for løbende gevinstrealisering fra dine it-initiativer.

Courant sikre at ledelsen løbende realiserede benefits fra forandringsinitiativer og hjælp til at holde virksomheden på gevinst-realisering på sporet. Det være sig fra Lean, Kaizen, IT-udviklings, forretnings-udviklingsprojekter eller lignende, hvor der er brug for mere fokus på eksekvering og pay-back.

Det kan være vanskeligt i en travl hverdag at holde fokus på rutinisering og at holde forandringstiltag og gevinst-realisering på sporet, men med Courant får ledelsen løbende executive mentoring af en vores implementeringsekspert med +20 års ledelses- og 8 års forskningserfaring inden for området.

Vores særlige vinkel er at vi er i stand til at navigere uden om kulturen som en – ofte uoverstigelig – barriere for succesfuld rutinisering. I stedet arbejder vi med kulturen og får implementeringen tilpasset netop jeres kultur, så forandringer og gevinsterne bliver varige.

Jo hurtigere og mere effektivt der implementeres forandringer, desto hurtigere kan ledelsen vende blikket mod de næste ting, uden at de første tiltag ”går i stå igen og gevinsterne mistes”. Derved øges den samlede forandringsevne, så forandringer hurtigere kan blive til rutine (ind på rygraden af organisationen) og benefits realiseres – igen og igen.

Courant værktøjskassen er fyldt op med de elementer (metoder, viden, erfaring, Best Practice, måleværktøjer m.m.) som skal til for at få de organisatoriske- og menneskelige aspekter af rutinisering på plads.

Courant tilpasser indholdet i værkstøjskassen med udgangspunkt i kundens situation, og sammensætter et forløb med op til 2 dages on-site besøg og et antal telefon/Skype konsultationer pr. måned – samt ikke mindst en egen ledelsesindsats mellem møderne. Det handler om, at egne ledelsesmæssige kompetencer og kapacitet øges så kunden bliver selvkørende på et endnu højere performance niveau.

1) For at et proceselement kan gøres til en sustainable (holdbar) rutine, vurderes dog, at det ikke blot skal være ibrugtaget. Det skal endvidere forblive ibrugtaget og vedligeholdes over tid, så det kan observeres som en del af organisationens daglige rutiner. (Allan Salling Pedersen, Implementering af ITIL® IT-governance – når best practice konflikter med kulturen. Løsning af implementerings-problemer gennem anvendelse af kendte CSF i et aktionsforskningsforløb. 1. udgave 2015, Ph.d. Serie 10.2015, ISSN 0906-6934)
Prisen for Courant medlemskab – rutinisering – er DKK 350.000 for 12 måneder. Eksl. moms. For andre lande end Danmark tillægges faktiske omkostninger til rejser og ophold.

Best Practice

Nogen gang er der brug for at blive bedre til at bruge metoder og værktøjer. Vi samarbejder med EPM Group som er Danmarks bedste undervisnings- og rådgivningshus i indføring af Best Practice metoder *)

NYT NYT. Vi tilbyder nu også PRINCE2® certificeringskurser på kun 2 dage med udgangspunkt i jeres egen projektmodel. Kurset afholds på vores (Aarhus eller København) eller jeres adresse (min. 10 deltagere) til meget konkurrencedygtige priser. Ring på 2054 3002 for mere information.

EPM Group er et undervisnings- og rådgivningshus, der er specialiseret i indføring af metoder og udvikling af virksomheders evner til at gennemføre små og store projekter og til at styre porteføljer og programmer, primært med brug af metoderne PRINCE2® og MSP®.

EPM Group er af APM Group Ltd., der varetager rettigheder vedrørende PRINCE2 og MSP, godkendt som akkrediteret undervisningsvirksomhed (ATO) og akkrediteret konsulentvirksomhed (ACO).

 • ITIL – den mest udbredte metode til IT service management.
 • PRINCE2 –  en internationalt anerkendt metode til styring af projekter.
 • MSP – Managing Successful Programmes – en vejledning i god praksis for styring af programmer.
 • MoP – Porteføljeledelse eller ”Portfolio Management”.
 • P3M3 – Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model.
*) ITIL® – PRINCE2® – MSP® – MoP® – P3M3® er registrerede varemærker for AXELOS Limited.