Microimplementering - Courant

Microimplementering™

Der er flere og flere ledere, der erkender det, som forskning og utallige undersøgelser viser igen og igen. Store langvarige og komplekse forandrings- og implementeringsprojekter giver meget sjælden de benefits som er tiltænkt, fordi det aldrig kommer rigtigt ind på rygraden af organisationen, som derfor vender tilbage til gamle vaner selv om de har fået nye værktøjer.

Én af forklaringerne er at den del af organisationen, som ikke er en del af program- eller projekt-organisationen (og det er suverænt den største) ikke har tid til at lære de nye rutiner og værktøjer fordi de har travlt og er booket 100% med driftsopgaver, og derfor må nøjes med en orientering på et afdelingsmøde, et opslag på Intra eller en introduktionsvideo fra HR.

”Big is not always beautiful” hvorfor der i øjeblikket er en strømning omkring ”Micro” eksempelvis microservices[1] og microlearning[2]. Det sker i erkendelse af, at små koordinerede skvulp frem for en tsunami giver større effekt, såfremt ledelsen kan koordinere Konstruktiv bølge interferens [3], så alle de små tiltag flytter organisationen i den samme retning, og tilsammen skaber mere varig effekt end én stor bølge.

Vi kalder det Microimplementering™

Et typisk microimplementeringsforløb er på 10 til 20 konsulenttimer om måneden og omfatter:

 • Vi hjælper med implementering af en effektiv Governance – baseret på best practice og tilpasset organisationskulturen.
 • Vi pakker de bedste elementer fra Lean, Change Management, procesoptimering, coaching m.m. overskueligt sammen – så dine planer bliver til virkelighed.
 • Vi hjælper med at med at identificere de elementer der skal styrkes hhv. svækkes for at få den adfærd som ønskes.
 • Vi hjælper med at med at prioritere og gennemføre de tiltag som skal til.
 • Vi hjælper med at opstille synlige mål for tiltag.
 • Vi undersøger om tiltag er implementeret ind på rygraden af organisationen så det bliver en del af kulturen fremover.
 • Vi sikre at samarbejdets succeser bliver dine/jeres succeser (vi står usynligt bagved i kulissen) og/eller vi kan være din ”forlængende forandringsarm” i organisationen under dække af projektledelse/-opgaver.
 • Vi laver fleksible aftaler så du holder dit budget.

[1] Microservices is a software development technique—a variant of the service-oriented architecture (SOA) architectural style that structures an application as a collection of loosely coupled services. In a microservices architecture, services are fine-grained and the protocols are lightweight. The benefit of decomposing an application into different smaller services is that it improves modularity and makes the application easier to understand, develop, test, and more resilient to architecture erosion. It also parallelizes development by enabling small autonomous teams to develop, deploy and scale their respective services independently. It also allows the architecture of an individual service to emerge through continuous refactoring. Microservices-based architectures enable continuous delivery and deployment

[2] Microlearning deals with relatively small learning units and short-term learning activities. Generally, the term “microlearning” refers to micro-perspectives in the context of learning, education and training. More frequently, the term is used in the domain of e-learning and related fields in the sense of a new paradigmatic perspective on learning processes in mediated environments.

[3] Konstruktiv interferens opstår, når to – eller flere – bølger forstærker hinanden. Her danner summen af udsvingene et samlet udsving, der er større end de enkelte bølger hver for sig. Det kan ske, når to bølger følges ad bølgetop ved bølgetop – når de er i fase. Hvis deres amplituder – det maksimale udsving er lige store bliver resultatat en bølge med samme bølgelængde og frekvens, men med en dobbelt så stor amplitude. Kilde: https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/i/interferens/

Der er fire grundlæggende princippet bag Courants Microimplementering™

 • Princip 1: Ledelsen skal selv trække det igennem (men må gerne få hjælp).
 • Princip 2: Det nytter ikke at bede nogen komme med store oplæg eller tage væk i flere dage. Lav forandringer ved et lille add-on til eller ændring i de daglige opgaver.
 • Princip 3: Brug hverdagens opgaver som løftestang. Hvis vi ikke kan lykkes med forbedringer/ forandringer i det små, så lykkes vi helt sikkert ikke med de store forandringer. Quick fix eksisterer ikke.
 • Princip 4: Planlæg, hjemtag og fejr små løbende og synlige gevinster.

Indtast mail eller telefonnr. og en ekspert kontakter dig snarest.