Miljøforhold

Courant vil rapportere hvordan vi beregner og forbedre os indenfor følgende områder:

 • Klimaforandringer (reduktion af udledning af drivhusgasser – se herunder)
 • Vandressourcer (kommer senere)
 • Cirkulær økonomi (kommer senere)
 • Forurening (kommer senere)
 • Biodiversitet (kommer senere)

Drivhusgasser

Courant bakker op om Greenhouse Gas Protocol’s (GHGP) formål med at begrænse udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

Baseret på et årligt klimaregnskab for CO2 udledning fra Courant Groups aktiviteter og selskaber (CVR: 32561470 herunder courant.dk, exsecutivis.com, ocai.dk samt ocai.no) har vi siden 2019 kompenseret vi vores CO2 udledning med tiltag der som minimum fjerner den samme mængde CO2 fra atmosfæren.

Fra regnskabsåret 2022 har vi opgjort vores udledning i CO2-ækvivalenter i scope 1, 2 og 3 som defineret i GHG protokollen og sætte konkrete mål og handlinger for reduktion af udledning af drivhusgasser.

I 2022 var vores udledning af drivhusgasser i scope 1, 2 og 3 samlet 6,591 CO2e (tons) for hele virksomheden pr. år. Vores udledning svarer omregnet til 0,0022 CO2e (kilogram) per omsætningskrone.

I Klimakompasset regnes indkøb af rådgivning, revisor, advokat, vikar, markedsføring og andre forretningsaktiviteter til en Scope 3 udledning på 0,037 CO2e (kilogram) per omsætningskrone (2020 tal). Altså er Courants aftryk ca. 95% mindre end standardfaktoren i Klimakompasset.

Fordelingen på de forskellige scope var i 2022:

 • Scope 1: 0 CO2e (tons). Udgjorde 0 % af den samlede udledning.
 • Scope 2: 0,088 CO2e (tons). Udgjorde 1,3 % af den samlede udledning.
 • Scope 3: 6,502 CO2e (tons). Udgjorde 98,7 % af den samlede udledning

De 3 største enkelt poster i relation til udledning var:

 1. IT services / softwares + online marketing: 2,906 CO2e (tons). Udgjorde 44,1 % af den samlede udledning.
 2. Kursus og uddannelse: 0,714 CO2e (tons). Udgjorde 10,8 % af den samlede udledning.
 3. Revision: 0,663 CO2e (tons). Udgjorde 10,1 % af den samlede udledning

Selv om vores udledning af drivhusgasser er meget små vil ledelsen arbejde på at reducere dem med mindst 20% i løbet af 2023 med særlig fokus på ovenstående top 3 poster.

Courants aktiviteter har siden 2019 været CO2-neutral. Vi køber vores kompensation gennem virksomheden Climaider. Vores kompensation giver øjeblikkelig effekt fordi vi støtter klimaprojekter af den absolut højeste kvalitet Gold Standard som anbefales af de mest anerkendte miljøorganisationer, heriblandt WWF og CONCITO.

Se vores certifikat her