Miljøforhold - Courant

Klimaforandringer

Courant bakker op om Greenhouse Gas Protocol’s (GHGP) formål med at begrænse udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

Baseret på et årligt klimaregnskab for CO2 udledning fra Courant Groups aktiviteter og selskaber (CVR: 32561470 herunder courant.dk, exsecutivis.com, ocai.dk samt ocai.no) har vi siden 2019 kompenseret vi vores CO2 udledning med tiltag der som minimum fjerner den samme mængde CO2 fra atmosfæren.

Fra regnskabsåret 2022 har vi opgjort vores udledning i CO2-ækvivalenter i scope 1, 2 og 3 som defineret i GHG protokollen og sætte konkrete mål og handlinger for reduktion af udledning af drivhusgasser.

I 2023 var vores udledning af drivhusgasser i scope 1, 2 og 3 samlet 5,359 CO2e (tons) for hele virksomheden pr. år. Det er 19% lavere end i 2022.

Reduktionen skyldes primært et mindre indkøb online annoncer og medlemskaber samt langt færre rejser end i 2022. Modsat har telefon og porto bidraget med mere end i 2022.

Vores udledning svarer omregnet til 2,77 CO2e (gram) per omsætningskrone, hvilket er en stigning i Intensity value of total Greenhouse gas emissions reduction på 26% fra 2022. Dette skyldes at omsætningen i 2022 var ca. 32% højere end i 2023.

Fordelingen på de forskellige scope var i 2023 (tallene fra 2022 i parentes):

  • Scope 1: 0 CO2e (tons). Udgjorde 0 % (0%) af den samlede udledning.
  • Scope 2: 0,221 CO2e (tons). Udgjorde 4,1 % (1,3 %) af den samlede udledning.
  • Scope 3: 5,138 CO2e (tons). Udgjorde 95,9 % (98,7 %) af den samlede udledning.

Stigningen i scope 2 skyldes ikke stigende mængder med ændrede emissionsfaktorere for fjernvarme og elektricitet.

De 3 største enkelt poster i relation til udledning var:

  1. IT services / softwares + online marketing: 2,996 CO2e (tons). Udgjorde 41 % af den samlede udledning.
  2. Kursus og uddannelse: 0,719 CO2e (tons). Udgjorde 13,4 % af den samlede udledning.
  3. Revision: 0,63 CO2e (tons). Udgjorde 11,8 % af den samlede udledning.

Selv om vores udledning af drivhusgasser er meget små vil ledelsen arbejde på at reducere dem med 20% i løbet af 2024 med særlig fokus på ovenstående top 3 poster. Største udfordring her er at få eksempelvis leverandørerne af IT til at beregne og reducere deres udledning.

Courants aktiviteter har siden 2019 været CO2 neutral.

Fra regnskabsåret 2023 har vi fjernet (carbon removal) tilsvarende mængde CO2e fra atmosfæren som vi udleder. Dette sker blandt andet gennem biokul og bioolie.

Dette sikres via køb gennem klimate.co.

Se hvordan vi har fjernet CO2 her