Environment, Social and Governance (ESG) - Courant

Environment, Social and Governance (ESG)     

Courant arbejder med ESG efter retningslinjerne i EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive – forkortet CSRD selv om vi p.t. ikke er underlagt standarden grundet vores størrelse.

I januar 2024 består rapporteringstandarden – European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – af følgende:

  • E1 – Klimaforandringer
  • E2 – Forurening
  • E3 – Vand- og havressourcer
  • E4 – Biodiversitet
  • E5 – Cirkulær økonomi
  • S1 – Egne medarbejdere
  • S2 – Ansatte i værdikæden
  • S3 – Omgivne samfund
  • S4 – Forbrugere og slut-brugere
  • G1 – God forretningsskik

Courant har lavet en overordnet dobbelt væsentlighedsanalyse af den påvirkning, organisationen har på samfundet og miljøet (Impact Materiality) og de bæredygtighedsrisici, organisationen oplever (Financial Materiality) – eks. grund af klimaændringer eller knaphed på ressourcer.

Baseret på denne vurdering har vi prioriteret at arbejde med: