Implementering af FNs verdensmål så det batter – for jeres virksomhed og for verden

Den globale COVID-19 pandemi i foråret 2020 bragte for alvor en #newnormal for virksomheder, hvor krav om bæredygtighed af eksperter og politikere udpeges til nøglen for overlevelse og vækst.

FN’s 17 verdensmål, også kaldet SDG’ere (Sustainable Development Goals) beskriver de konkrete, kortsigtede mål, som skal realiseres inden for de kommende år og senest i 2030.

Mange organisationer har ”snuset” til verdensmålene, men hvis det skal udvikles fra et punkt i CSR rapporten til give reel værdi for jer kræves en helt anden ledelsesmæssige håndtering.

De første danske virksomheder har fået certificeret deres verdensmål indsats, og selv om der endnu ikke findes en international standard for certificering, vil virksomheden gennem et systematisk arbejde få svar på:

  • er vores indsats meningsfuld og tilstrækkelig?
  • opnår vi de resultater, vi gerne vil, og har vi det rette fokus?
  • prioriterer vi verdensmål og vore aktiviteter mest hensigtsmæssigt?
  • kan indsatsen sammenlignes med andre?
  • er der risici i vores forretning?
  • kan vi dokumentere vores indsats med verdensmålene over for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere? – eksempelvis med et certifikat.

Det er ikke bare en skrivebordsøvelse. Som minimum skal topledelsen en gang om året foretage en evaluering af bæredygtighedsarbejdet og hvis man vil have anerkendte certificeringsorganer som Bureau Veritas eller DNV GL til at certificere jeres indsats, vil de benytte deres metoder fra ISO systemerne til at vurdere virksomhedens lederskab, rammer og vilkår, interessentanalyse samt arbejdet med bindende forpligtelser.

Derfor er der mange gode grunde til at gribe det systematisk an fra starten – dette også selv om I ikke ønsker en certificering – så jeres indsats giver effekt for både virksomheden og for verden.

Courant kan føre jer gennem processen, hvad enten I blot ønsker at få mere ud af det I gør nu, eller (hvis ambitionerne rækker endnu længere) helt frem til I får besøg af en Auditor, og igen når systemet skal vedligeholdes og optimeres.

Courants indsats består typisk af nedenstående 3 trin med varierende indhold afhængig af den konkrete situation.

Uanset om dit arbejde med FN’s 17 verdensmål skal resultere i:

  • at du ikke pynter dig med lånte fjer og kan tåle at blive kigget efter i kortene
  • at du -og resten af organisationen – ved hvordan og hvorfor virksomheden gør en forskel
  • at du har certifikat på jeres indsats
  • at I kan vinde nye kunder og markeder

Kan Courant hjælpe jer i mål. Ring til Morten på 2054 3002 for en dialog – eller brug kontaktformularen.

Benyt nedenstående formular og vi kontakter dig hurtigst muligt.